In Juliemaand word die verhaal van die Tweede Vryheidsoorlog gevolg tot met die vredesluiting op 31 Mei 1902.

“Die bitter einde”

Op 2 Junie het die volksverteenwoordigers van Vereeniging vertrek. Elkeen is na sy eie kommando om die besluit aan die ...
Lees verder

Einde van die republieke

Aan die einde van die samesprekings op 30 Mei was dit duidelik dat die afgevaardigdes ernstig verdeeld was oor die ...
Lees verder

Debat oor volk se voortbestaan

Kitchener het op 21 Mei die nuwe ontwerpverdrag aan die Britse regering getelegrafeer. Die gewag van ’n week was nie ...
Lees verder

Onderhandelinge oor taal

Ná ontbyt op 15 Mei het die regerings vooraf byeengekom in die tent van president Steyn. Hulle was geskok deur ...
Lees verder

Op pad na Vereeniging

Kitchener het die republikeinse verteenwoordigers aangeraai om hulle aan die Britse vlag te onderwerp en selfbestuur te probeer verkry. Hulle ...
Lees verder

Die begin van die einde

In Maart is Steyn na De la Rey, onder meer omdat hy in dié se kommando dokter Von Rennenkampf dringend ...
Lees verder

Die ridderlike De la Rey

In die somer van 1901 tot 1902 het generaal De Wet vir heelwat opwinding gesorg. Hy en sy manne het ...
Lees verder

Krygsgevangenekampe

Sowat 27 000 Boere (volgens sommige bronne egter tot 32 000) was tydens die oorlog in krygsgevangene- en ander kampe ...
Lees verder

Die vroue van die leiers

Talle vroue het daarin geslaag om uit die hande van die Engelse te bly. Onder hulle was die eggenote van ...
Lees verder

Wit en swart

Sterk rassegevoelens het aan die begin van die 20ste eeu by baie Afrikaners en Engelssprekendes in Suid-Afrika bestaan, soos trouens ...
Lees verder

Wit en bruin Afrikaanstaliges

Die bruin mense was in die oorlog van die vurigste ondersteuners van die Britte. Die Britse bewind het immers aan ...
Lees verder

“Lojale” Afrikaners veg teen hul taal

Stellenbosch was een van ’n paar plekke waar Engels- en Engelsgesinde ondernemings geboikot is. Die boikot het op verskeie dorpe ...
Lees verder

Gideon Scheepers

Hy “leef in hierdie land nou ewig en altyd!”. Só karakteriseer die digter DJ Opperman die beroemdste martelaar van die ...
Lees verder

Afrikaners onder die krygswet

Weens Boere-invalle in die Kaapkolonie is krygswet na al hoe meer distrikte uitgebrei totdat dit op 17 Januarie 1901 oor ...
Lees verder

Die stryd in die Kaapkolonie

Generaal Smuts het op 3 September 1901 daarin geslaag om die Oranjerivier oor te steek. Die Britse kolonnes het onophoudelik ...
Lees verder

Milner se taalplanne

Alfred Milner, wat in 1901 “Lord Milner of St. James and of Cape Town” geword het, was van Junie 1901 ...
Lees verder

“Ons moet veg tot die bittere einde”

Generaal Smuts het aan die Vrystaat laat weet dis beter om die oorlog te laat ophou en oor vyftien of ...
Lees verder

Beraadslagings oor vrede

Hoewel president Steyn danksy Ruiter op Reitz kon ontsnap, het die Engelse al sy dokumente in die hande gekry. Daaronder ...
Lees verder

President Steyn se ontsnapping

Die joiners het die Britte baie gehelp, en dit was een van hulle wat ’n Britse kolonne vroeg die môre ...
Lees verder

Hensoppers en joiners

Om die oorlog te beëindig, het die Britte gebruik gemaak van verloopte Afrikaners wat hul volksgenote moes oortuig om oor ...
Lees verder

“’n Skynbaar gedoemde nasie”

Ondanks die lyding in die kampe het die vroue die mans aangespoor om te volhard met die stryd. President Kruger ...
Lees verder

“Winter in die hart van ’n nasie”

Terwyl die eerste groot dryfjagte van Februarie 1901 af op die Transvaalse Hoëveld onderneem is, is ook duisende vroue en ...
Lees verder

“Methods of barbarism”

Onder die Britte wat die “verskroeide aarde”-beleid veroordeel het, was sir Henry Campbell Bannerman, leier van die Liberale Party. Hy ...
Lees verder

Die beleid van “verskroeide aarde”

Een van die skitterendste oorwinnings wat die Boere in die oorlog behaal het, was dié van generaals De la Rey ...
Lees verder

Die Boere en hul taal

Afrikaans was die spreektaal op kommando. Engelssprekendes en ’n groepie geleerde Afrikaners het Engels as skryftaal gebruik, maar die meeste ...
Lees verder

Die vliegende drukkerye

De Volksstem het in Oktober 1899 ’n spoorwegwa as drukkery ingerig en na die Natalse front gestuur om die kommando’s ...
Lees verder

Tydverdrywe op kommando

Dit blyk uit Fransjohan Pretorius se Kommandolewe tydens die Anglo-Boere-oorlog dat enkele burgers troeteldiere, veral honde, aangehou het, hoewel dit ...
Lees verder

Die kommandolewe

Professor Fransjohan Pretorius doen in sy werk Kommandolewe tydens die Anglo-Boereoorlog 1899–1902 uitvoerig en interessant verslag oor die kommandolewe: die ...
Lees verder

Guerillastryd begin

Teen September 1900 was die Britte in besit van albei republieke buiten sommige Noord-Transvaalse distrikte. Dit het egter maar net ...
Lees verder

Nederlanders en Vlaminge steun die boere

Sowat 150 000 mense het president Kruger op 22 November 1900 by die Franse hawe Marseille verwelkom. Ná ’n dag ...
Lees verder

Kruger verlaat Transvaal

President Kruger was sedert sy vertrek uit Pretoria saam met sy huishouding by Waterval-Onder, omdat Machadodorp te koud vir hom ...
Lees verder