Januarie se stukkies handel oor ’n deel van die geskiedenis van die Kaap onder die VOC se regering.

31 JANUARIE

Gebeure 1809 – Caledonrivier kry sy naam Luitenant-kolonel Richard Collins is deur graaf Caledon, goewerneur aan die Kaap (1807-1811), afgevaardig ...
Lees verder

30 JANUARIE

Gebeure 1661 – Pieter Cruythoff se ekspedisie verlaat die Kaap In die Dagregister van Jan van Riebeeck word op 30 ...
Lees verder

29 JANUARIE

Gebeure 1901 – Anglo-Boereoorlog: Slag by Modderfontein, Transvaal 1901 – Anglo-Boereoorlog Meyer de Kock, vredesafgevaardigde van die Britse magte word ...
Lees verder

28 JANUARIE

Gebeure 1846 – Die Susan kom in die Kaap aan Die Susan, die eerste van 19 skepe wat 4 185 ...
Lees verder

27 JANUARIE

Gebeure 1861 – Ds. AJ Begemann word as die eerste predikant van Pretoria bevestig Op hierdie dag is ds. AJ ...
Lees verder

26 JANUARIE

Gebeure 1896 – Die Wellingtonse Opleidingskool, die voorloper van die latere onderwyserskollege, begin met sy klasse Die Onderwyskollege op Wellington ...
Lees verder

25 JANUARIE

Gebeure 1728 – Tieleman Roos gedoop Saam met drie ander vooraanstaande Kaapse burgers, is Tieleman (Thieleman) Roos, ’n wynboer van ...
Lees verder

24 JANUARIE

Gebeure 1878 – Kabelkommunikasie tussen Engeland en die Kaap gevestig In 1873 word die eerste telegraaflyn in Natal geopen en ...
Lees verder

23 JANUARIE

Gebeure 1844 – Burgersdorp ontstaan Die dorp is aangelê op die plaas Klipfontein wat behoort het aan Gert Buytendach. Die ...
Lees verder

22 JANUARIE

Gebeure 1816 – Slagtersnek-verhoor ’n Spesiale kommissie van geregtigheid voltooi die verhoor van gevangenes in die Slagtersnek-opstand in die Oos-Kaap ...
Lees verder

21 JANUARIE

Gebeure 1814 – Cradock in die Oos-Kaap gestig 1814 – Clanwilliam ontstaan Clanwilliam was eers bekend as Jandisselsvleidorp. Die dorp ...
Lees verder

20 JANUARIE

Gebeure 1899 – Pres. MT Steyn lê die hoeksteen van die NG Kerk op Winburg 1900 – Anglo-Boereoorlog: Slag by ...
Lees verder

19 JANUARIE

Gebeure 1563 – Die Heidelbergse Kategismus verskyn Op hierdie datum verskyn die eerste uitgawe van die Heidelbergse Kategismus. Die Kategismus ...
Lees verder

18 JANUARIE

Gebeure 1807 – Nuwe goewerneur Sir David Baird, Kaapse goewerneur word uit sy pos ontslaan en vervang met luitenant-generaal HG ...
Lees verder

17 JANUARIE

Gebeure 1837 – Slag van Mosega Ná die mislukte aanval op die Voortrekkerlaer by Vegkop het die Matebeles duisende stuks ...
Lees verder

16 JANUARIE

Gebeure 1834 – Sir Benjamin D’Urban, na wie Durban vernoem is, aanvaar die pos as goewerneur van die Kaap die ...
Lees verder

15 JANUARIE

Gebeure 1876 – Die eerste koerant in Afrikaans, Die Afrikaanse Patriot Met die stigting van die Genootskap van Regte Afrikaners ...
Lees verder

14 JANUARIE

Gebeure 1840 – Die derde kommando trek uit teen Dingaan 1868 – Eerste gholfklub in Afrika Die eerste gholfklub op ...
Lees verder

13 JANUARIE

Gebeure 1653 – Eerste koring in die Nederlandse Kaapkolonie gedors Jan van Riebeeck teken in sy dagregister aan: "Op dato ...
Lees verder

12 JANUARIE

Gebeure 1858 – Die skool Gimnasium word in die Paarl gestig 1879 – Die begin van die Zoeloe-oorlog Sir Henry ...
Lees verder

11 JANUARIE

Gebeure 1772 – TA Theron se langdurige stryd om ouderlingsamp Op ’n kerkraadsvergadering van die Drakensteinse gemeente is ’n besluit ...
Lees verder

10 JANUARIE

Gebeure 1806 – Beëindiging van die Bataafse bewind aan die Kaap Ná die nederlaag van genl. JW Janssens by Blouberg ...
Lees verder

9 JANUARIE

Gebeure 1806 – Britse magte neem Kaapstad in na die Slag van Blaauwberg (Blouberg) Die Britse magte het die buitewyke ...
Lees verder

8 JANUARIE

Gebeure 1806 – Die Slag van Blaauwberg (Blouberg) vind plaas gevolg deur die tweede Britse besetting van die Kaap die ...
Lees verder

7 JANUARIE

Gebeure 1806 – Britse magte land by Melkbosstrand met 36 soldate wat verdrink In 1805 besluit die Britte om na ...
Lees verder

6 JANUARIE

Gebeure 1498 – Vasco da Gama kom aan wal by die mond van die Limpoporivier 1688 – Hugenote op pad ...
Lees verder

5 JANUARIE

Gebeure 1673 – Opperchirurgyn word gekielhaal Opperchirurgyn Jan Pieterz Cortemünde het in Desember 1672 aan boord van die Deense skip, ...
Lees verder

4 JANUARIE

Gebeure 1806 – Die einde van die Bataafse tydperk aan die Kaap Gedurende hierdie tydperk ry politieke verbondenheid in Europa ...
Lees verder

3 JANUARIE

Gebeure 1856 – Het Volksblad in Kaapstad opgerig Die koerant Het Volksblad is aanvanklik in 1849 in Kaapstad deur BJ ...
Lees verder

2 JANUARIE

Gebeure 1666 – Die vier hoekstene van die Kasteel van Goeie Hoop gelê Die Kaap was vir die Verenigde Oos-Indiese ...
Lees verder

1 JANUARIE

Gebeure 1823 – Engels enigste amptelike taal in regeringskantore Die Kaapse goewerneur, lord Charles Somerset maak bekend dat Engels voortaan ...
Lees verder