Gedurende Februarie word aspekte van mense se gewone lewens in die sewentiende en agtiende eeue gedek, asook die Eerste Britse Bewind, Bataafse Bewind en Tweede Britse bewind.

29 FEBRUARIE

Gebeure 1510 – D’Almeida gooi anker in “Tafelbaai” Don Francisco d’Almeida gooi op hierdie dag anker in ’n toekomstige Tafelbaai ...
Lees verder

28 FEBRUARIE

Gebeure 1706 – Adam Tas in hegtenis geneem In die nag van 27/28 Februarie 1706 is Adam Tas deur landdros Starrenburg in ...
Lees verder

27 FEBRUARIE

Gebeure 1751 – Rijk Tulbagh, word goewerneur aan die Kaap 1837 – Wet word gepubliseer ’n Wet, bekend as die ...
Lees verder

26 FEBRUARIE

Gebeure 1852 – Die Birkenhead strand ’n Skip, die Birkenhead strand naby Danger Point. Aan boord was gewees 638 passasiers ...
Lees verder

25 FEBRUARIE

Gebeure 1660 – Heining om vee te beskerm Jan van Riebeeck besluit om ’n heining te plant sodat die inheemse ...
Lees verder

24 FEBRUARIE

Gebeure 1862 – Edenburg gestig Die dorp het onstaan as ’n kerkdorp van die Ned. Geref. Kerk en is aangelê ...
Lees verder

23 FEBRUARIE

Gebeure 1854 – Oranje-Vrystaat kom tot stand Nadat sir Harry Smith die gebied tussen die Oranje- en Vaalrivier tot die Oranjerivier-Soewereiniteit verklaar ...
Lees verder

22 FEBRUARIE

Gebeure 1707 – Stryd teen WA van der Stel gewen Die inwoners van Stellenbosch is in die nag van 22 ...
Lees verder

21 FEBRUARIE

Gebeure 1657 – Eerste toekenning van grond aan Vryburgers aan die Kaap Op hierdie dag het die eerste “nege vrije ...
Lees verder

20 FEBRUARIE

Gebeure 1656 – Jan van Riebeeck se seuntjie oorlede Anthony, die babaseuntjie van Jan en Maria van Riebeeck, het slegs ...
Lees verder

19 FEBRUARIE

Gebeure 1730 – Jan de la Fontaine as goewerneur van die Kaapkolonie benoem Die Kaapse koloniste het op hierdie dag ...
Lees verder

18 FEBRUARIE

Gebeure 1766 – Probleme op die slaweskip Meermin Enkele dae tevore het ’n skip bekend as die Meermin vanuit Madagaskar ...
Lees verder

17 FEBRUARIE

Gebeure 1838 – Voortrekkers word wreed vermoor by Moordspruit, Blaauwkrans en Weenen (Slag van Saailaer) Die Voortrekkers in Natal het in ...
Lees verder

16 FEBRUARIE

Gebeure 1850 – Harrismith ontstaan Harrysmith is vernoem na Harry Smith, baronet van Aliwal, asook Kaapse goewerneur gedurende 1847. Harry ...
Lees verder

15 FEBRUARIE

Gebeure 1743 – Die Politieke Raad besluit om meer kerke aan die Kaap op te rig Baron van Imhoff, besoekende ...
Lees verder

14 FEBRUARIE

Gebeure 1687 – Die hoeksteen van die eerste NG Kerk op Stellenbosch word gelê 1785 – Cornelis Jacob van de ...
Lees verder

13 FEBRUARIE

Gebeure 1713 – Pokke-epidemie Pokke-epidemie tref die verversingstasie aan die Kaap, nadat dit saam met die bemanning op ’n Nederlandse ...
Lees verder

12 FEBRUARIE

Gebeure 1850 – Die eerste kunstentoonstelling in Suid-Afrika open in Kaapstad 1869 – Die Tweede Verdrag van Aliwal-Noord Na die ...
Lees verder

11 FEBRUARIE

Gebeure 1699 – Vryburgers en WA van der Stel Wilhelm Adriaan van der Stel kom in die Kaap aan om ...
Lees verder

10 FEBRUARIE

Gebeure 1840 – Mpande word koning van die Zoeloes MW Pretorius verklaar Mpande as koning van die Zoeloes nadat die ...
Lees verder

9 FEBRUARIE

Gebeure 1898 – Pres. Paul Kruger is herverkies as President van die ZAR 1841 – Daniël Lindley as predikant van ...
Lees verder

8 FEBRUARIE

Gebeure 1837 – Die Voortrekkers kies die eerste kerkraad van die onafhanklike Voortrekkerkerk Nadat die Trekgroep reeds oor die Oranjerivier ...
Lees verder

7 FEBRUARIE

Gebeure 1886 – Ontdekking van goud George Walker ontdek goud terwyl hy die fondasies lê vir ’n huis op die ...
Lees verder

6 FEBRUARIE

Gebeure 1795 – Die Vryburgers roep die Republiek van Graaff-Reinet uit In die 18de eeu bereik die eerste berede kommando’s van die ...
Lees verder

5 FEBRUARIE

Gebeure 1900 – Anglo-Boereoorlog: Geveg by Vaalkrans (Vaalkrantz) Dit begin op hierdie dag wat op 7 Februarie in ’n Boere-oorwinning ...
Lees verder

4 FEBRUARIE

Gebeure 1838 – Die Retief-Dingaan-traktaat Piet Retief het in November 1837 vir die eerste keer met Dingaan onderhandel oor ’n ...
Lees verder

3 FEBRUARIE

Gebeure 1488 – Bartolomeus Dias land in Mosselbaai Dias se karvele kon nie deur die sterk suidoostewind vaar nie, en met ’n roete-aanpassing ...
Lees verder

2 FEBRUARIE

Gebeure 1653 – Eerste koolkoppe aan die Kaap geoes Op hierdie dag is die eerste mooi koolkoppe aan die Kaap ...
Lees verder

1 FEBRUARIE

Gebeure 1708 – Louis van Assenburgh word goewerneur Louis van Assenburgh word aangestel as goewerneur aan die Kaap. Hy was ...
Lees verder

Kontraste op sendingstasies

Die reisgeselskap van De Mist kon agterkom in watter moeilike omstandighede baie mense lewe. Op Matjesfontein in die Roggeveld het ...
Lees verder

’n Nuwe taalsituasie

Die Kaapsche Stads Courant en Afrikaansche Berigter het op 18 Januarie 1806, die dag van Janssens se kapitulasie, ook as ...
Lees verder

Die Engelse kom weer

’n Paar maande nadat Janssens en de Mist die bewind aan die Kaap oorgeneem het, het die oorlog weer op ...
Lees verder

Die vroeg-19de-eeuse plaaslewe

Die gevestigde boer het soos ’n outydse edelman sy groot huishouding ingerig en geregeer. Lichtenstein gee ’n beskrywing van die ...
Lees verder

Invoer van wolskape

De Mist en Janssens het goeie samewerking van die Afrikaners ondervind, en in ’n proklamasie op 1 Oktober 1804 het ...
Lees verder

Met Bataafse vlag verwelkom

Janssens en de Mist het oral in die land gevind dat die Afrikaners bly was dat die Kaap weer Hollands ...
Lees verder

Boere ontvang nuwe heersers hartlik

Eers goewerneur Janssens, en later kommissaris-generaal De Mist het omvattende reise in die binneland onderneem. Die laaste gerieflike woonhuis waarin ...
Lees verder

Die Kaap is weer Hollands

Sedert 1792 was daar oorlog tussen die revolusionêre Frankryk en ’n aantal Europese moondhede. Die Franse het op land skouspelagtige ...
Lees verder

Kaap kry sy eerste koerant

Die Kaap het tot in 1800 geen eie koerant of tydskrif gehad nie. Nuus oor die Amerikaanse vryheidsoorlog of die ...
Lees verder

Verset teen Engelse in Graaff-Reinet

Die Swellendammers het die gedwonge eed van getrouheid aan die Britte gou afgelê, al was baie ontevrede omdat die Engelse ...
Lees verder

Vier soorte Afrikaners

Die meerderheid Kapenaars was in 1795 afsydig van die Engelse. Een van die Britse gesagvoerders, JH Craig, skryf op 22 ...
Lees verder

Lady Anne Barnard besoek die Boere

John Barrow se tydgenoot, lady Anne Barnard, het heelwat in Suid-Afrika gereis. Aangesien lady Macartney nie met haar eggenoot, die ...
Lees verder

Optredes teen Afrikaners

Europa was nog in oorlog gewikkel, en aangesien die Kaap met behulp van die Britse leër en vloot verower is, ...
Lees verder

Oorgawe en ’n selfmoord

’n Amerikaanse skip het op 28 Junie 1795 die nuus gebring dat die State-generaal alle Nederlanders, ook in die kolonies, ...
Lees verder

Opstand te midde van ’n buitelandse bedreiging

Twee dae nadat die Graaff-Reinetters die gesag van die Kompanjie verwerp het, het ook Swellendam op 18 Junie 1795 in ...
Lees verder

Opstand in Graaff-Reinet

Die bewindhebbers aan die Kaap was geneig om op ’n ander manier na die swart mense te kyk as die ...
Lees verder

Die eerste botsing tussen wit en swart

Terwyl die inwoners van Kaapstad in weelde geleef het, het die grensboere bitter swaar gekry as gevolg van ’n nuwe ...
Lees verder

Herlewing van die boukuns

Hoewel die einde van die Hollandse tyd nadergekom het, was die 1780erjare vet jare vir die Kaap, eers weens die ...
Lees verder

Die agteruitgang van Nederland

Die Kaap kon ’n lang tyd Hollands bly omdat Nederland in die 17de eeu so ’n sterk seemoondheid was en ...
Lees verder

Eerste demokratiese opvattings

Die sendingywer wat in die 18de eeu in Europa ontstaan het, was een van die nuwe stromings waarmee die Afrikaners ...
Lees verder

Die piëtisme brei uit

Michiel Christian Vos was die geestelike opvolger van Van Lier. Hy is in 1759 aan die Kaap gebore. Hy het ...
Lees verder

’n Groot Kaapse prediker

’n Paar vroeë predikante wat baie vir die Afrikaners beteken het, was W. van Gendt, J.P. Serrurier, H.C. Vos, Meent ...
Lees verder

Kerklike lewe aan die Kaap

Hoewel Afrikaners nie veel gelees het nie, was daar een boek waaruit die meeste elke dag gelees het en wat ...
Lees verder

Die lewe in die kolonie

Heel dikwels moes Afrikanervroue maar alleen die boerdery behartig as hulle mans dood was. Die kinders van die grensboer was ...
Lees verder

Nuwe name vir nuwe sake

Met die verkenning van die land en sy diere en plante het daar ’n behoefte aan nuwe name ontstaan. Soos ...
Lees verder

Verkenning van die land

Kusskeepvaart het tot in die 19de eeu nodig gebly weens die gebrek aan goeie paaie. Die oudste pad in Suid-Afrika, ...
Lees verder

Skipbreuke en die held Woltemade

Bartolomeus Dias het die Kaap “Stormkaap” genoem, en die naam was gepas. Sedert 1500 het honderde skipbreuke aan die Suid-Afrikaanse ...
Lees verder

Boerekos en smulpape

Die nedersetting aan die Kaap is begin as verversingspos, en dit het in die agtiende eeu dikwels gebeur dat besoekers ...
Lees verder