Gedurende Desember lees ons van die stadige agteruitgang in die Afrikaner se situasie sedert die 1970′s, tot by die eerlose magsverlies van 1994. Daarna volg beskouings van wat sedertdien gebeur het en wat Afrikaners se toekomsvooruitsigte is.

Die oes van die eeu

Wat het die Afrikaner in die twintigste eeu tot stand gebring? Twee gebeurtenisse van die laaste maande van 1999 vestig ...
Lees verder

’n Kulturele nasionalisme

Oerafrikaans het aan die einde van die sewentiende eeu seker nie meer as 2000 tot 3000 sprekers gehad nie; ’n ...
Lees verder

Die presterende jeug

Afrikaanse leerlinge en Afrikaanse skole is groot presteerders in die jaarlikse openbare matriekeksamen. Veral in die Vrystaat en die provinsies ...
Lees verder

Naspers en kultuurorganisasies

Die tydskrifte en koerante het in die jare 90 presteer. Huisgenoot, grootste tydskrif in die land, het ’n sirkulasie van ...
Lees verder

Wit en bruin Afrikaanstaliges

Die teenstelling tussen wit en bruin Afrikaanstaliges word blykbaar minder skerp – deels deur jarelange toegewyde werk deur skrywers, joernaliste ...
Lees verder

Langtermynprojekte voortgesit

Ondanks die aftakeling van Afrikaans in die openbare lewe het die kultuurlewe in die jare 90 lewenskragtig gebly. Sedert 1980 ...
Lees verder

Afrikaanse instellings

Die laaste dekade van die eeu het Afrikaanse private en staatsinstellings swaar getref. So het Volkskas opgegaan in die ABSA-bankgroep ...
Lees verder

Halwe waarhede

Die Waarheid-en-versoeningskommissie met biskop Desmond Tutu as voorsitter het op 29 Oktober 1998 sy verslag ingedien oor skendings van menseregte ...
Lees verder

Die aftakeling van Afrikaans

Die versekerings wat die maghebbers oor Afrikaans gegee het, het op baie terreine waardeloos geblyk. Van 1994 af is Afrikaans ...
Lees verder

Weer Afrikaners in diaspora

Ongeveer ’n half miljoen wit Suid-Afrikaners bevind hulle in die buiteland, het ’n kerkblad, Die Hervormer, op 15 Julie 1999 ...
Lees verder

Verkiesing van 1994

Voor die verkiesing op 26 en 27 April 1994 het militêre leiers soos generaal Constand Viljoen ’n opstand beplan waaraan ...
Lees verder

Elf amptelike tale

Nadat die magsewewig onherroeplik in die guns van die ANC geskuif het, was die kans verby om vir die Afrikaner ...
Lees verder

Op pad na magsprysgawe

Professor Pieter de Lange, voorsitter van die Broederbond, het op 5 Oktober 1992 voor ’n gehoor gesê dat “magsprysgawe” ’n ...
Lees verder

Namibië word onafhanklik

Omstreeks 1980 het dit nog gelyk of Afrikaans in Namibië onaantasbaar sterk staan. Dit is as onderhandelingstaal gebruik op die ...
Lees verder

2 Februarie 1990

In Desember 1989 het die De Klerk-kabinet ’n bosberaad gehou oor hoe ’n nuwe verenigde Suid-Afrika daar moes uitsien: ’n ...
Lees verder

FW vervang PW

Van sowel die buiteland en die binneland het die druk op die regering toegeneem om die land radikaal te verander ...
Lees verder

Debat oor ’n nuwe bedeling

’n Debat oor die onaanvaarbaarheid van die óú bedeling is veral van die einde van die jare sewentig af op ...
Lees verder

“Die totale aanslag”

Die nuwe grondwetlike bedeling sou geen vrede bring nie. In 1983 is ’n buite-parlementêre organisasie, die United Democratic Front, gestig ...
Lees verder

Skandale en skeuring

Die buitelandse druk op Suid-Afrika het daartoe gelei dat die Nasionale Party in November 1977 die rekord-getal van 134 uit ...
Lees verder

’n Florerende musieklewe

Een van die Afrikaanse kultuurvorme wat gestimuleer is deur ’n simpatieke SAUK was die musiek en sang. Die televisie het ...
Lees verder

’n Lewenskragtige kultuur

Ná ’n ernstige siekte waarin verskeie geneeshere hom sterwend verklaar het, het die Afrikaanse digter DJ Opperman merkwaardig herstel en ...
Lees verder

Die opbouwerk van wetenskaplikes

Die onluste wat op 16 Junie 1976 begin het, het tydelik die nuus oor ’n belangrike verslag verdring wat op ...
Lees verder

Die swerfjare van Poppie Nongena

Daar word soms in die letterkunde van elke taal ’n boek van ingrypende betekenis geskryf wat ’n sluier afruk tussen ...
Lees verder

Die krisis vererger

Die onluste was die begin van die einde van die ou begrip “blanke Suid-Afrika” en “witmansland”. Vir die blankes was ...
Lees verder

Betogings teen Afrikaans

Teen sewe-uur die oggend van 16 Junie 1976 het groepies skoolkinders van skool tot skool in Soweto geloop met plakkate ...
Lees verder

Suid-Afrikaners veg in Angola

Die bewind van premier Marcello Caetano van Portugal is op 25 April 1974 omvergewerp. Dit het die lotgevalle van die ...
Lees verder

Onafhanklikheid vir enkele tuislande

Hoewel die tuislandbeleid besig was om skipbreuk te ly, het Transkei in Oktober 1976 onafhanklik geword. In Desember 1977 het ...
Lees verder

Die Tuisland-beleid in die weegskaal

’n Swart Suid-Afrika? Dit was die titel van ’n boek van die onvermoeibare historikus-redakteur GD Scholtz wat in 1964 verskyn ...
Lees verder

“Misdaad teen die mensdom”

In die oë van baie mense in Suid-Afrika en die res van die wêreld was Breytenbach ’n held, en die ...
Lees verder