Geskiedenisdagboek

Januarie

Januarie se stukkies handel oor ’n deel van die geskiedenis van die Kaap onder die VOC se regering.

Februarie

Gedurende Februarie word aspekte van mense se gewone lewens in die sewentiende en agtiende eeue gedek, asook die Eerste Britse Bewind, Bataafse Bewind en Tweede Britse […]

Maart

In Maart se dagstukke word die Kaapkolonie gevolg van die vroeë dae van Britse regering tot by die Groot Trek. Dit eindig met die donker dae […]

April

In April se dagstukke vorder ons deur die Groot Trek, die stigting van die Boererepublieke en die oplewing in Afrikaner-identiteit in die Kaapkolonie.

Mei

Die dagstukke vir Mei dek die interessante tydperk tussen die ontdekking van goud aan die Witwatersrand tot kort voor die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog. Dit vertel heelwat van die kulturele en ekonomiese ontwikkeling in Transvaal, die Vrystaat en die Kaapkolonie.

Junie

In Juniemaand se stukkies lees ons meer van die algemene kultuurlewe net voor die Tweede Vryheidsoorlog. Dan begin die oorlog en heelwat onderwerpe wat daarmee te doen het, volg.

Julie

In Juliemaand word die verhaal van die Tweede Vryheidsoorlog gevolg tot met die vredesluiting op 31 Mei 1902.

Augustus

In Augustusmaand word die Afrikaner se herlewing, veral op kulturele en taalgebied, bespreek. Die merkwaardige opkoms van Afrikaans as alternatief vir Hollands kry heelwat aandag.

September

Die opkoms en vordering van Afrikanernasionalisme na Uniewording tot aan die einde van die 1920′s kry aandag in hierdie maand se dagstukke. Dit het betrekking op alle lewensterreine.

Oktober

Hierdie maand se dagstukke beskryf van die eerste groot prestasies in die Afrikaanse taal, soos digkuns van wêreldgehalte en rolprente. Die rol van Afrikanerwerkers en ekonomiese maatreëls na aanleiding van die armblanke vraagstuk loop oor na die ernstige verdeeldheid tydens die Tweede Wêreldoorlog.

November

In Novembermaand se dagstukke beleef ons die hoogbloei van Afrikanerskap met politieke mag, republiekwording, ’n ekonomiese wonderwerk en buitengewone prestasies op letterkundige en selfs mediese gebied. Dit eindig met die eerste tekens van naderende verdeeldheid, met die stigting van die HNP.

Desember

Gedurende Desember lees ons van die stadige agteruitgang in die Afrikaner se situasie sedert die 1970′s, tot by die eerlose magsverlies van 1994. Daarna volg beskouings van wat sedertdien gebeur het en wat Afrikaners se toekomsvooruitsigte is.