Foto 23

By die Uniegebou in Pretoria

JBM Hertzog is tot op hede die langsdienende staatshoof (1924‒1939). Hy was ’n regter en het na die oorlog bekend geword as ’n kampvegter vir moedertaalonderrig. Sy onderwyswette het voorsiening gemaak vir die gelyke taalregte van Hollands/Afrikaans en Engels op skool. Hertzog het in sy termyn onder andere aan vroue stemreg gegee; arbeidswette ingestel wat kinderarbeid verbied; vir die eerste keer in die geskiedenis ’n staatsdepartement begin wat omsien na welsyn; leiding gegee in die industriële ontwikkeling van Suid-Afrika; en Afrikaans ’n gelyke plek in die staatsdiens gegee.