Martha Mabel Jansen (1889-1979), gebore Pellissier, was ’n Afrikaanse opvoedkundige, skrywer, joernalis, kultuurleier, maatskaplike werker en politikus. Sy behaal die M.A. in Grieks en Latyn aan die Hugenote-kollege. Hierdie merkwaardige vrou, eggenote van direkteur-generaal E.G. Jansen, was ’n stigterslid van die Saamwerkersunie, die Voortrekkers, die Vroue-Nasionale Party, die FAK, en die eerste vroulike lid van die SA Akademie. Sy is die skrywer van talle dramas en romans, sowel as die eerste Afrikaanse grammatika. Sy was betrokke by die oprigting van Voortrekkerpers en Die Transvaler, leidende figuur in die opvoeding en opheffing van verarmde Afrikaanse spoorwegwerkers, en ’n yweraar vir die bewaring van kultuur-historiese monumente.