John Daniel Kestell (1854-1941) was ’n Afrikaanse predikant, kultuurleier, taalstryder, maatskaplike werker skrywer en Bybelvertaler. Kestell was ’n Bittereinder wat tot op die laaste met president Steyn en generaal De Wet op kommando gebly het. Na die oorlog was hy redakteur van De Fakkel en Die Kerkbode, en drie maal agtereenvolgens moderator van die NG Kerk in die Vrystaat. Hy het ’n leidende rol gespeel in die oprigting van die Helpmekaarbeweging en die Reddingsdaadbond, en die stigting van Ons Kinderhuis in Bloemfontein. Hy word in 1920 rektor van die Grey-universiteitskollege, maar tree af om permanent Bybelvertaler te word, met die Nuwe Testament as sy opdrag.