Harm Oost (1877-1964) het op 18-jarige leeftyd uit Nederland na die Transvaalse Republiek gekom om skool te gee. Hy het op kommando gegaan tydens die Tweede Vryheidsoorlog en die Rebellie. As joernalis was hy werksaam by De Volkstem, die landboutydskrif De Boer, Het Volk, Ons Vaderland en Die Week. Ou Daniel, in 1906 die eerste regte toneelstuk in Afrikaans en die eerste drama wat in Afrikaans in Transvaal geskryf is, wat met welslae opgevoer is deur die Afrikaans-Hollandse Toneelvereniging in die ou operahuis in Pretoria. Saam met Gustav Preller was Harm Oost die dryfkrag agter Tweede Afrikaanse Taalbeweging in Transvaal. Hy het verskeie toneelstukke geskryf ter ondersteuning van die beweging, waaronder Ou Daniël, die eerste Afrikaanse toneelstuk in die Transvaal.