John Daniël Kestell was nie slegs predikant, Bybelvertaler, skrywer en kultuurleier van formaat nie, maar hy het ook geweldig baie gedoen vir die verarmdes en haweloses van veral die diamantvelde by Kimberley. Hy is op 15 Februarie 1854 in Pietermaritzburg gebore.

Wat sy besondere ywer vir die Afrikaanse taalstryd en sy enorme bydrae tot die vertaling van die Bybel in Afrikaans so interessant maak, is die feit dat sy vader ’n Britse setlaar was wat in 1820 na die Oos-Kaap gekom het. Hy is egter met ’n Afrikaanse vrou getroud en Kestell het met Afrikaans as huistaal grootgeword.

Hy het op Stellenbosch in Teologie studeer en daarna sy studies in Utrecht, Holland, voortgesit. Tydens die Anglo-Boereoorlog het hy as veldprediker by die Harrismith-kommando aangesluit. Talle verhale word vertel van sy onverskrokkenheid, moed, uithouvermoë en blymoedigheid onder swaarkry en sy onselfsugtige hulp aan siekes en gewondes. Ná die oorlog is hy saam met die Boeregeneraals na Europa om geldelike bystand vir die weduwees en kinders te gaan soek.

Hy bedien verskeie gemeentes in die Vrystaat en dien ook ’n hele paar jaar as die moderator van die NG Kerk in die Oranje-Vrystaat. In 1919 vertrek hy na Kaapstad om die redakteurskap van De Kerkbode oor te neem. Hy word eers voorsitter van die breë kommissie vir die vertaling van die Bybel in Afrikaans en in 1923 word hy as een van die drie eindvertalers benoem. Die vertaling van die Nuwe Testament word sy opdrag en hy voltooi dit in November 1926. Hierdie vertaling van Kestell van die Nuwe Testament in Afrikaans, is ’n vakkundige prestasie wat sy naam in verband met die Afrikaanse Bybelvertaling verewig het.