André Huguenet (1906 – 1961) was die verhoognaam van die akteur Gerhard Petrus Borstlap, ’n baanbreker op die gebied van die Afrikaanse toneel. Hy was eers joernalis, waarna hy by Paul de Groot se toneelgeselskap aansluit. Later stig hy sy eie toneelgeselskap. Huguenet was Suid-Afrika se voorste verhoogpersoonlikheid in talle Afrikaanse dramas, sowel as vertalings van Shakespeare. Met die opvoering van Hamlet in Afrikaans, het Huguenet die gehoor aan die einde van die verrigtinge toegespreek en gesê dat dit sy lewenslange ambisie was om een van die wêreld se beste tragedies in die wêreld se jongste taal op te voer.