Gedig: Geloftedag – Dingaansdag (16 Desember)

Die Marie Koopmans-De Wet-huis
April 7, 2017
Generaal Christiaan de Wet (1854­1922)
April 7, 2017

Die digter is Jan FE Celliers

 

Sternag omsluit die laer –

onder die kleine skaar

by die lanternlig daar,

stilte en vrede …

Sterk is die stem en skoon,

smekend om hulpbetoon,

wat tot die Vaderkroon

klim in gebede.

 

Môrelig,

roepingsplig

daag vir die helde.

Vader, die taak is swaar,

klein en verloor die laer

in die groot velde,

 

Woessingend,

aanstuiwend,

dansspringend,

pluimwuiwend,

kom die barbare –

driemaal tien-duisendtal,

donderend hul voeteval,

storm hulle skare!

 

Afrika,

Afrika,

was ’t jou gegewe,

ver en vooruit te skou

wat in die stryd vir jou

hier was te breek of bou –

jy had gebewe!

Kalm-in-daad.

wêreld-verlaat,

wêreld-vergete,

sterk in die Heer se krag

staan hul die storm te wag –

oormag-oormete.

 

Reguit en raak-sekuur

blits uit die tentwa-muur

driemaal die Boere-vuur,

kraak hulle roere,

maaiend die horde om –

driemale al wat kom –

kyk, tot die swarte drom

wyk vir die Boere!

 

Dingaan-slag,

wonderdag,

jy het bevestig

al wat ’n nasie bou,

al wat ’n taal behou

Ere die helde-skaar!

Klein was die klompie daar:

vier-honderd-sestig!

Afrika,

Afrika,

eer hul gedagtenis!

En as jou vryheids-dag

eens oor jou velde lag,

weet wie te danke is –

eer hul gedagtenis!