FAK en gemeenskap klaar water op by Heilbron-konsentrasiekampkerkhof