Waar Boer en Boesman se musiek harmonieer
August 31, 2016
Pres. Willem Cornelis Janse van Rensburg
October 21, 2016

Die kultuurerfenis van Suid-Afrika verkeer daagliks onder druk vanweë verskeie redes. Hieronder tel nuwe ontwikkelinge, die doelbewuste beskadiging van erfenisse wat vir sekere groepe onaanvaarbaar is, of bloot omdat mense dikwels nie daarop bedag is nie.

Nieteenstaande hierdie feit, het Suid-Afrika van die mees progressiewe erfeniswetgewing in die wêreld. Ongelukkig is die Wet onbekend en word dit dikwels nie na behore uitgevoer nie.

Die doel van hierdie gids is om ’n oorsig oor die wetgewing en die metodiek van erfenisbewaring te gee. Dit poog om spesifiek uit te wys tot watter mate gemeenskappe self by erfenisbestuur betrokke kan raak. Dit probeer ook om praktiese riglyne vir die bewaring van kultuurhulpbronne daar te stel.

Laastens gee dit ’n oorsig van die Suid-Afrikaanse kultuurkonteks, binne die raamwerk van internasionale konvensies in hierdie verband. Ek wil die vertroue uitspreek dat dit mense sal help om nie net kennis en begrip in verband met ons kultuurerfenis op te doen nie, maar ook dat dit ’n gids sal wees om gemeenskappe te help om te weet hoe om op te tree in gevalle waar hul erfenis benadeel mag word.

Erfenisriglyne