Enkele grappige insidente waarin die penkoppe betrokke was tydens die driejarige oorlog