Elmarie WEYERS (née SLABBER)

Anna Petronella (Petro) COREEJES-BRINK
August 28, 2020
Linda ZÖLLNER née STRYDOM
August 29, 2020

deur Elmarie, Potchefstroom

 

Die stories van mense het Elmarie WEYERS née SLABBER  nog altyd gefassineer.  Inligting oor hul lewensverloop, die tydsgees waarin hul geleef het, hul uitdagings en struikelblokke, belangstellings, asook bereikinge en mislukkings, het aan my die konteks verskaf om hul rol in ’n gesin of gemeenskap beter te verstaan en inspirasie daaruit te put.

Met die afsterwe van my ouma aan moederskant, Elizabeth Margharetha STEYN née Van HEERDEN (1887-1983) het ek besef dat die geleentheid om inligting oor haar lewensverloop te bekom vir ewig verlore is.  Dit het my aangespoor om die lewensverhale van my gesin, my ouers en skoonouers, asook hul herinneringe van hul voorgeslagte onverwyld te dokumenteer.

My familiegeskiedenisnavorsing  oor my Slabber-voorgeslagte het  in 2004 ’n hupstoot gekry met die stigting van die Noordwestak van die Genealogiese Genootskap van SA (GGSA).  Deur my kontak met ander genealoë het ek waardevolle kennis opgedoen oor die metodiek van familienavorsing.  Dit het my aangespoor om in 2008 my direkte Slabber-stamlyn tot en met die stamvader, Floris Maertense Slabbert in ’n beperkte oplaag te boek te stel.  Dit bevat  ook die lewensverhale van my grootouers, ouers en gesin.

Hier het dit nie gestop nie.  Genealogie het in my gene wortelgeskiet. In 2008 het ek begin met ’n omvattende studie oor die geskiedenis van die breër Weyers-familie in Suid-Afrika. Die grendeltyd, wat as gevolg van die Corona-virus afgekondig is, het my die geleentheid gegee om meer tyd aan my navorsing oor my kinders se direkte stamlyn tot en met die stamvader, Stephanus Jansz Weyers te spandeer.  Ek beoog om op 23 September 2020, 253 jaar nadat die Weyers-stamvader voet aan wal aan die Kaap gesit het, die manuskrip te boek te stel.  ’n Elektroniese weergawe sal op aanvraag beskikbaar wees.

My pos as Kurator van die Potchefstroomse Museum en as sekretaresse van die GGSA Noordwestak sedert 2005, het my in die ideale posisie geplaas om ’n bydrae tot die bevordering van genealogie te lewer.  So byvoorbeeld is daar in samewerking met Simon du Plooy, voormalige voorsitter van die Noordwestak van GGSA, ’n genealogiese takbiblioteek in die Potchefstroomse Museum tot stand gebring. Die takbiblioteek spog tans met meer as 200 geslagsregisters en talle ander navorsingsbronne wat gratis deur belangstellendes geraadpleeg kan word.  Verder help ons belangstellendes graag met hul genealogiese navrae. Ek geniet ook my taak op die redaksiespan van FAMNEA: Nuusbrief van die GGSA Noordwestak en het o.a. bydraes oor die Weyers- & Slabber-voorsate, asook oor interessante voorwerpe in die Potchefstroom Museum geskryf.

Ek het in 2010 en 2020 ’n Ekstra Myl-toekenning van die GGSA ontvang.

Die rede waarom ek ’n passie vir familiegeskiedenisnavorsing het, word vir my treffend in die volgende skrywe uiteengesit:

“I am the chosen one – my feeling is that in each family there is one who seems to be called to find the ancestors. To put flesh on their bones and make them live again.  To tell the family story and to feel that somehow, those who went before, know and approve.

To me, doing genealogy is not just a cold gathering of facts, but instead breathing life into all who have gone before.  All tribes have one.  We have been called, as if were, by our genes.  Those who have gone before cry out: ‘Tell our story!’  So we do” (Anon).