Een en ander uit die Stigtingsjaar van Boksburg (1887)