Die vestiging van blankes langs die Magaliesberg (1840-1850) – Deel 1