Die standbeeld van dr. Andrew Murray voor die NG Moederkerk op Wellington