Die Rondebosch-fontein

Die Boshofhek, Nuweland
December 13, 2017
Die Rondebosse Meent
December 13, 2017

In die hartjie van Rondebosch waar Belmontweg vanuit die ooste by die ou hoofweg aansluit, staan daar op die verkeerseiland een van die bekendste bakens in hierdie voorstad. Dit is bekend as Die Fontein, maar in der waarheid is dit ’n ornamentele waterbak vir perde. Dit bestaan uit ’n ronde ysterdrinkbak op pote in die vorm van perdehoewe. Uit die middel van die drinkbak verrys ’n kolom met ’n lantern aan die bopunt daarvan.

Die trog is ’n tipies Victoriaanse stuk ysterwerk vervaardig deur Walter MacFarlane & Company, Saracen Foundry, Glasgow. In 1891 is dit deur George Pigot Moodie, een van die kleurrykste en waarskynlik ook rykste inwoners van Rondebosch, geskenk. Hy was die tweede seun van die bekende Donald Moodie, eerste Koloniale Sekretaris van Natal en samesteller van die versameling dokumente bekend as The Record. George het landmeter geword en gedurende die jare 1881-1884 was hy Landmeter-generaal van die Transvaal. Vir sy aandeel in die opmeting van die spoorlyn van Pretoria na Lourenço Marques het hy ’n stuk grond gekry, waarop goud ontdek is en die dorp Barberton ontstaan het. In die ontwikkeling van hierdie goudvelde het hy ’n belangrike rol gespeel. Uiteindelik het hy hom te Rondebosch gevestig, waar hy in besit van ’n deel van die ou historiese plaas Groote Schuur gekom het. Dié deel was eers as De Onder Schuur bekend, maar is later tot Westbrooke vernoem, en is tans die buitewoning van die President. Hier is Moodie op 2 November 1891, ongeveer vyf weke na die skenking van die “Fontein”, oorlede.

(Geproklameer 1964)

 

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, p. 45.