Die rol wat die perd in die geskiedenis gespeel het