Die Residensie, Graaff-Reinet (Geen toegang)

Die Reinet-huis, Graaff-Reinet
September 25, 2019
Ned. Geref. Sendingkerk (Hester Rupert-Kunsmuseum), Graaff-Reinet
September 25, 2019

Die landdroswoning van Graaff-Reinet staan in die skilderagtige ou Pastoriestraat reg teenoor die pragtig gerestoureerde Reinet-huis. Dit was oorspronklike die tuishuis van ’n familie wie se geskiedenis onafskeidbaar met dié van Graaff-Reinet verbonde is — die Rubidges.

Hierdie woning met sy sierlike gewels, en gebou in ’n H-vorm, is ’n uitnemende voorbeeld van die Kaaps-Hollandse boustyl van die 18de en die 19de eeu. Reeds in 1957 na hy die restourasie van die Reinet-huis voltooi het, het die bekende argitek, Norman Eaton, vir die behoud en herstel van hierdie gebou gepleit. Tesame met die Reinet-huis sou dit “uniek wees in sy waarde nie alleen vir Graaff-Reinet nie, maar ook vir die land as geheel, aangesien hierdie idee van ’n historiese eenheid in ons land feitlik uitgesterf het”.

Die huis is dan ook om sy argitektoniese skoonheid bewaar en saam met die Reinet-huis vorm dit ’n unieke argitektoniese eenheid op Graaff-Reinet.

(Geproklameer 1962)

 

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, p. 184.