Die Redbourne-St. Andreaskerk, Plettenbergbaai

Die Van Plettenbergbaken, Plettenbergbaai
January 21, 2019
Die Timmerhoutskuur, Plettenbergbaai
January 21, 2019

Ten weste van Plettenbergbaai is die Piesangvallei geleë. ’n Gruispad loop uit die kuspad langs die vallei op. Waar hierdie pad skielik regs swaai om teen ’n steil bult uit te gaan, draai ’n plaaspaadjie links weg om al kronkelend in die vallei verder op te loop. Bo in die vallei, teen die suidelike helling, weggesteek agter bome en bosse, staan hierdie rustieke Redbourne-kerkie.

Rondom die jaar 1846 het William Henry Newdigate van Warwickshire, Engeland, as vrygesel van 21 jaar na Suid-Afrika gekom. Hier in die Piesangvallei het hy vir hom ’n plaas gekoop en dit Buccleigh genoem. Kort daarna is hy getroud met die sewentienjarige Caroline Duthie, ’n dogter van kapt. T.J. Duthie, van Belvidere naby Knysna, en kleindogter van die bekende George Rex van Knysna. In 1850 het hy op eie koste hierdie kerkie laat oprig as ’n tydelike plek van aanbidding vir sy familie en sy afhanklikes. Dit sou ook as ’n skool gebruik word.

Op een van sy vele reise het die bekende Anglikaanse biskop van Kaapstad, Robert Gray, ook hierdie kerkie besoek. Hy het bevind dat dit heeltemal aan die behoeftes van die gemeente voldoen en het vergunning verleen dat dit gebruik mag word vir die viering van die seremonies van die Anglikaanse Kerk. Op 3 Oktober 1855 het hy hierdie kerkie gewy.

Intussen het William Newdigate op sy vader ’n beroep gedoen om in Engeland fondse vir die bou van ’n behoorlike kerk in te samel. Duisend rand is byeengebring. Dit is aan biskop Gray vir belegging oorhandig en het gedien as die neseier vir die fondse waarmee in 1880 die Anglikaanse kerk op die hoogte bokant Plettenbergbaai gebou is.

Die Redbourne-kerkie het deur die jare heen in gebruik gebly en met sy goedversorgde houtmure, sy helderrooi geverfde sinkdakkie en eenvoudige ameublement staan sy deur vandag nog altyd vir gemeente en besoekers oop.

(Geproklameer 1963)

Gordon Douglas, F.R.P.S. • Die Redbourne-St Andreaskerk

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, p. 128.