Die president wat saam met diere moes damwater drink