Die Paleis van Justisie – Sieraad uit ’n vorige eeu