Die taak van die moderne Suid-Afrikaanse jeug ten opsigte van die behoud en uitbouing van ons eie kultuur
April 15, 2017
Die Unie van Suid-Afrika
April 15, 2017

(Soos verskyn in Historia Junior)

Die oprigting van die Afrikaanse Taalmonument bring die stigting van die Genootskap van Regte Afrikaners honderd jaar gelede, op 14 Augustus 1875 in die Paarl, in herinnering. Fakkels met die name van die stigters word vanaf 14 Augustus uit verskillende rigtings in ons land na die Paarl gedra.

Die stigters van die Genootskap was onder andere CP Hoogenhout, DF du Toit, ds. SJ du Toit, A Ahrbeck, SG du Toit, G Malherbe en PJ Malherbe. Arnoldus Pannevis was nie by die stigtingsvergadering teenwoordig nie, alhoewel hy die dryfkrag daarvan was met sy strewe dat die Bybel in Afrikaans vertaal moes word.

Die Genootskap se leiers het hulle doel soos volg gestel: “Om te staan vir ons Taal, ons Nasie en ons Land.” Die argitek van die Taalmonument, mnr. Jan van Wyk, het op 26 Februarie 1975 die volgende skriftelike verklaring of samevatting persoonlik aan die skrywer oorhandig:

“Langenhoven het in 1914 die groeipotensiaal van Afrikaans vergelyk met ’n snelstygende boog, wat nie alleen opgaan nie, maar ook opgaan in ’n vinnig vermeerderende rede, dit wil sê ’n hiperbool. Die hoofsuil is volgens hierdie meetkundige projeksie ontwerp. NP van Wyk Louw het in Vernuwing in die Prosa, Afrikaans gesien as ’n brugverbinding tussen die groot helder Weste, en die magiese Afrika, en dat die verandering van land en landskap die nuwe wordende taal geslyp, geknie en gebrei het, wat Afrikaans in staat gestel het om hierdie land uit te sê soos geen ander Europese taal nie. Die suile links is die helder Weste, die podium regs is die magiese Afrika en tussen hierdie twee elemente word ’n brug gevorm waaruit Langenhoven se snelstygende boog ontstaan. Die hoogte is 57 meter en dit is van gehamerde gegote beton gebou.”

Oorgeneem uit: Fotobeeld van 308 monumente, standbeelde en gedenktekens langs die Pad van Suid-Afrika.