Die Ou Tronk, Swellendam

Die Drosdy, Swellendam
January 31, 2018
Die Ou Poskantoor, Swellendam
January 31, 2018

Naas die Drosdy is die Ou Tronk – nog al die jare onder daardie naam bekend – die oudste en interessantste gebou op Swellendam.

Op die oudste bekende tekening van die Drosdy, die van Schumacher van 1776, staan die tronk reeds op sy huidige plek skuins oorkant die Drosdy. Die oorspronklike gebou het net uit die teenswoordige front-gedeelte bestaan, met ’n ry selle agter. Deur die jare is aangebou, maar volgens ’n plan in Theal se “Records” weet ons dat die gebou reeds in 1828 sy huidige vorm gehad het.

Die gebou bestaan uit ’n lang voorste stuk met leiklipstoep en sierlike kliptrap hol geslyt oor die jare. Weerskante strek twee vleuels na agter toe, met tussen hulle ’n groot vierkantige binneplaas, omsluit deur ’n hoë muur waarop die oorblyfsels van bottelstukke nog te sien is. Die agterpunte van die vleuels was die werklike tronk, met blinde mure na buite en tralievensters net op die binneplaas. Op die ou kaart is selfs ’n “Black Hole” gemerk, “as a punishment for Females in lieu of Flogging”. In die voorste deel het die skout en sekretaris gewoon. Na die bou van die nuwe tronk het die Ou Tronk private besit geword en is dit verhuur. Afgesien van geringe veranderinge van binne, nl. omskepping in vier woonstelle het dit ongeskonde bewaar gebly. Die regering het dit ook aangekoop en vandag vorm dit deel van die Drosdy en staan onder sorg van die Drosdy-kommissie. In 1968 is dit gerestoureer en ingerig vir bewoning deur die kurator van die Drosdy-museum.

(Geproklameer 1951)

 

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, pp. 114-115.