Die Ou Poskantoor, Swellendam

Die Ou Tronk, Swellendam (Geen toegang)
Januarie 31, 2018
Uniegebou se koppie vir ’n Basoetoponie verruil
Februarie 2, 2018

Skuins oorkant die Drosdy, vlak naas die Ou Tronk, staan ’n huisie met ’n rietdak en dik mure. Hoog op in die swaar geelhout-voordeur is ’n gleuf soos vir ’n posbus. Hierdie geboutjie, tans nog bekend as die “Ou Poskantoor”, was die woning van die sipier.

In die vroegste dae van die Kaap se posdiens was die salaris van ’n posmeester so klein dat die amp beklee is deur iemand wat ook ander regeringswerk gedoen het – in die geval die sipier. Swellendam se regeringsgeboue was in daardie dae die Drosdy en die Ou Tronk – vandaar dat die Poskantoor vlak by die Drosdy was.

(Geproklameer 1954)

 

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, p. 115.