Die Ou Brug oor Lourensrivier, Somerset-Wes

Die Ou Ned. Geref. Kerkgebou, Somerset-Wes
January 31, 2018
Kamferbome by Vergelegen, Somerset-Wes
January 31, 2018

J.C. Mills • Lourensrivierbrug 1865 • William Fehr-versameling

Hierdie brug, wat geleë is aan die uitgang van Somerset-Wes op die grootpad na Die Strand en Sir Lowry’s-pas, verteenwoordig ’n mylpaal in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse verkeersweë.

In die jare veertig van die 19de eeu was die paaie van die Kaapkolonie in ’n betreurenswaardige toestand. Daarom het die regering in 1843 besluit om ’n Sentrale Padraad, bestaande uit ses benoemde Iede van wie drie amptenare sou wees, in die lewe te roep. John Montagu, die Koloniale Sekretaris, sou die dryfkrag agter hierdie liggaam wees.

Een van die eerste take wat hierdie Raad onderneem het, was die aanlê in die jare 1843-5 van ’n harde pad oor die Kaapse vlakte vanaf Kaapstad na Eersterivier. Hierdie pad was toentertyd byna onbegaanbaar. Dié werk is in 1845 klaar gemaak deur die bou van ’n brug oor die Eersterivier naby Meerlust, en ’n tweede oor die Lourensrivier by Somerset-Wes.

Hierdie werke, tesame met die aanlê van die pad oor Hottentots-Hollandkloof (Sir Lowry’s-pas) in 1830 het vir die eerste keer bevredigende verkeer tussen Kaapstad en die binneland verseker.

(Geproklameer 1938)

 

 

J.C. Mills • Lourensrivierbrug 1865 • William Fehr-versameling

 

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, pp. 102-103.