Die Oefeninghuis, Swellendam (Geen toegang)

Ou Jongenskool, Swellendam (Geen toegang)
January 31, 2018
“The Auld House”, Swellendam (Geen toegang)
January 31, 2018

Die Oefeninghuis • M.E.R.: Uit en Tuis

As een van die oudste dorpe in Suid-Afrika hou Swellendam ’n besondere bekoring vir inwoner en besoeker in. Miskien is dit omdat baie van die oorspronklike geboue langs die hoofstraat in die ou deel van die dorp behoue gebly het, waardeur die landelike atmosfeer van die dorp dus bewaar is. So staan daar as ’t ware op ’n eiland vlak langs die hoofstraat die Oefeninghuis. Ooreenkomstig die oorspronklike resolusie is dit in 1838 gebou “met ronde, uitgezweefde gevels” en wel “tot het waarnemen van Godsdienst Oefeningen … tot het houden van Bedestonden en het onderwijzen der Heidenen”. Daar is dus godsdiensoefeninge en bidure in gehou, volwasse “heidenen” is deur die voorleser onderrig, en arm kinders, blank en gekleurd, het daarin skool gegaan. Dit is bestuur deur ’n Raad van Direkteure uit die voorste ingesetenes van die dorp en het oor lange jare ’n vername rol in die onderwys- en godsdienslewe van die dorp gespeel. Met die totstandkoming aan die begin van hierdie eeu, van onafhanklike sendingkerke en -skole het die “Oefening” soos dit vandag nog heet, oorbodig geword en is dit in 1922 deur die Direkteure verkoop, maar op voorwaarde dat dit nooit as kantien of danssaal gebruik sal word nie.

(Geproklameer 1955)

 

Die Oefeninghuis • M.E.R.: Uit en Tuis

 

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, pp. 109-110.