Die geskiedenis van die Forte in Pretoria – Fort Klapperkop
February 20, 2018
Vakante pos
February 23, 2018

Toe die trekkers op 6 Februarie 1838 gereed staan om te vertrek, kom ’n boodskapper van Dingane by Retief met die versoek dat die trekkers nog eenmaal na hom moet kom om te groet. ’n Oomblik het die Boere geaarsel, maar Retief het hulle gerusgestel. Die hele geselskap, ook die bruin mans, is almal ongewapend die stad in. Dingane het aan die bo-ent van die oop plein gesit tussen die witskild- en swartskild-regimente. Die Zoeloe-regimente laat die trekkers deur en die opening sluit weer agter hulle. William Wood tolk wat Dingaan sê. Die koning van die Zoeloes wil hê dat hulle die land in besit moet neem. Hy wens hulle ’n voorspoedige reis toe, en vra dat hulle gaan sit en as afskeid saam bier drink.

Lees verder in ink van Februarie 2018.