Die Metodistekerk, Salem

Fort Selwyn
September 10, 2019
Die Dias-kruis, Kwaaihoek, Alexandria
September 11, 2019

Nouliks 24 km suid van Grahamstad op die pad na Alexandria is die ou Setlaarsdorpie Salem geleë.

Die Britse Setlaars van 1820 het in groepe onder die leiding van bepaalde hoofde na Suid-Afrika gekom. Die grootste groep het onder leiding van H Sephton gestaan en is te Salem geplaas. Hulle is deur ’n Metodiste-predikant, eerw. William Shaw, vergesel. Hy was ’n man van diepe erns en groot toewyding. Onmiddellik na die vestiging van die Setlaars te Salem het hy benewens al sy ander aktiwiteite begin met die bou van ’n kapel. Die hoeksteen is op Nuwejaarsdag 1822 gelê en die kerk is presies twee jaar daarna op 31 Desember ingewy. In 1832 is dit egter gesloop en deur ’n veel stewiger gebou vervang. In die daaropvolgende oorloë teen die Xhosa het die ou kerkie as toevlugsoord vir vrouens en kinders gedien en het dit hulle soms maande lank gehuisves. Tans dien dit nog as kapel.

(Bronsplaat 1940)

 

Foto: Salem 1848 • Killie Campbell-versameling

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, p. 146.