Die Kleinbosch-begraafplaas, Daljosafat

“Het Gymnasium”, Paarl
January 18, 2018
Twist Niet, Wellington
January 19, 2018

Duideliker as uit sy ou geboue spreek die geskiedenis van die Bergriviervallei uit sy ou begraafplase. Dit is veral waar van die begraafplaas op Kleinbosch in Daijosafat net buite die Paarl, omtrent ’n kilometer oos van die pad van Hugenoot na Wellington.

Die plaas Kleinbosch is in 1692 aan die Hugenote-stamvader, Francois du Toit, toegeken en het in die ware sin van die woord ’n familieplaas geword waarop Guilliam in 1792 die teenswoordige ou huis gebou het. Oudergewoonte het ’n begraafplaas in die nabyheid ontstaan en hier lê Hugenote en afstammelinge van Hugenote begrawe. Dit het egter veral betekenis omdat drie van die stigters van die Genootskap van Regte Afrikaners (1875), wie se doel was “om te staan vir ons Taal, ons Nasi en ons land” en wat leiers van die Eerste Afrikaanse Taalbeweging was, hier begrawe  lê – ds. S.J. du Toit, D.F. du Toit en P.J. Malherbe. Verder is hier o.a. ook begrawe Martha Retief, ’n suster van die Voortrekker Piet Retief.

(Bronsplaat 1942)

 

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, p. 91.