Die Kerkgebou, Ned. Geref. Sendinggemeente, Wagenmakersvallei