Die inswering van die eerste president van die Z.A.R. – 6 Januarie 1857