Meubilering en versiering van die pioniershuis
March 23, 2017
6 April 1652
April 6, 2017

(Geskryf deur mej. O. Hildebrand, soos verskyn in Historia Junior, Mei 1958)

Op die terrein van die “Ye Wayside Inn” te Waterval-Onder staan die hout-en-sink geboutjie waarvan ons ’n foto hier afdruk. Op die vier hoeke van die geboutjie pryk vier lamppale soos dit die gebruik was in die tyd van die Suid-Afrikaanse Republiek. Die naam van die geboutjie wat gebruik word as buitekamers vir die hotel, is KRUGERHOF.

Teen die agterste muur is ’n gedenkplaat deur die Historiese Monumentekommissie aangebring met die volgende woorde in Afrikaans en Engels:

PRESIDENT S.J.P. KRUGER HET IN HIERDIE HUISIE GEDURENDE DIE MAANDE JULIE TOT AUGUSTUS 1900 GEWOON. IN DAARDIE TYD IS DIE STAATSAKE VAN DIE SUID-AFRIKAANSE REPUBLIEK HIER BEHANDEL. HIERDIE HUISIE WAS DIE LAASTE AMPTELIKE VERTONING VAN DIE PRESIDENT VAN DIE VOORMALIGE REPUBLIEK.

Hierdie toevlugsoord is so naby die Portugese grens dat ’n mens nie kan help om te wonder of die president nie hier die laaste handvol grond van sy geliefde vaderland opgeneem het voor hy dit vir goed verlaat het nie.