Die Timmerhoutskuur, Plettenbergbaai
January 21, 2019
Die Ou Fort en Begraafplaas
January 21, 2019

Op die Bluff op ’n oop terrein is die graf van hierdie pionier geleë.

Luitenant James Saunders King R.N. is in 1795 in Halifax, Nova Scotia, gebore en het op baie jeugdige leeftyd by die Royal Navy aangesluit. In 1815 neem hy as adelbors sy ontslag en tree tot die handelsvloot toe. Hy kry bevel oor die skip die Salisbury wat tussen Kaapstad en Algoabaai gevaar het. In 1823 word hierdie skip en die Julia deur luit. George Farewell vir handelsdoeleindes langs die suidooskus van Suid-Afrika gehuur. Onder bevel van King bring die skippies in dieselfde jaar nog ’n besoek aan Delagoabaai, maar op hul terugtog word hulle deur ’n storm gedwing om in Port Natal skuiling te soek. Die Salisbury het buite gebly, maar die Julia het oor die sandbank gevaar en daar lê meteens die pragtige natuurlike hawe waarna Farewell so ywerig gesoek het.

Nadat King die hawe op kaart gebring het, het die ekspedisie na Kaapstad teruggekeer. Farewell het ’n aantal Kapenaars oorreed om hulle in Port Natal te gaan vestig, terwyl King intussen na Engeland is om die Britse regering van die ontdekking van die hawe te verwittig en om staatshulp vir die nedersetting te kry. Hy keer in Oktober 1826 na Kaapstad terug en haas hom na Port Natal. Met hom het hy meegeneem Nathaniel Isaacs, wat in sy herinneringe vir ons belangrike gegewens oor die vroeë Natal nagelaat het.

King het nou ongelukkig in ’n bittere twis met sy vroeëre vriend Farewell geraak. Hy het hom met sy volgelinge oorkant die hawe op die Bluff gaan vestig. Vanhier het hy herhaalde besoeke aan Tsjaka gebring. Hy het die besondere vertroueling van dié opperhoof geword en wel soveel so, dat Tsjaka ’n grondskenking aan die Baai aan hom gedoen het en hom in Februarie 1828 tesame met twee van sy hoofde op ’n spesiale sending na die Britse Koning gestuur het. Die sending het nie verder as Port Elizabeth gekom nie en het op ’n totale mislukking uitgeloop. Na drie maande het hy en die hoofde teruggekeer. Hy het siek geword en is op 7 September 1828 aan disenterie oorlede. Onder die geweeklag van honderde Zoeloe-vriende is hy hier op die Bluff begrawe.

(Bronsplaat 1950)

Eugène Meyer • Gedenkteken op J.S. King se graf

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die historiese monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, p. 231.