Die Erfenisstigting

’n Landswye, groeiende behoefte aan die bewaring van ons monumente en historiese begraafplase het in 2002 tot die totstandkoming van die Erfenisstigting gelei. Die Erfenisstigting is ’n Maatskappy Sonder Winsmotief, wie se unieke kombinasie van vaardighede, ervaring, vennootskappe en fasiliteite ons uitstekend posisioneer om verskeie fasette van impakstudies, argivale navorsing en verbandhoudende projekte te hanteer.  Deur middel van ons eie argief- en biblioteekdiens het ons toegang tot navorsingsfasiliteite regoor die wêreld. Ons het kliënte in beide die openbare en privaat sektore, asook verskeie nie-regeringsorganisasies. Generaal Gert Opperman is as die eerste Besturende Direkteur aangestel. Van 2015 af het Sonja Lombard dié taak oorgeneem.

Navorsingstrust

In 2005 het die Erfenisstigting die Navorsingstrust geskep om navorsing rakende enige Afrikaner- of Afrikaansverwante aangeleenthede te inisieer, uit te voer, te befonds en te koördineer.

Die Erfenissentrum

Die Erfenissentrum se inwyding

Die Erfenissentrum se inwyding

Een van die doelstellings van die Erfenisstigting was die oprig van ’n sentrum wat ’n uitstalling oor die Afrikaner sou bevat, asook ’n argief, biblioteek en store sou huisves. Op 5 September 2008 is dié Erfenissentrum op die terrein van die Voortrekkermonument geopen. Die uitstalling Afrikaners in die 20ste eeu: baanbrekers, bakens en brûe – ‘poskaartflitse’ uit die geskiedenis, is op die boonste vlak geleë. Die uitstalling poog om ’n objektiewe en geloofwaardige blik te gee van die Afrikaner se rol en bydrae tot Suid-Afrika gedurende die 20ste eeu.

"Monumentaliteit"-opening

“Monumentaliteit”-opening

Die biblioteek en leeskamer is op die middelvlak geleë en oop vir die publiek, terwyl die argief op die grondvlak geleë is. Fase 2 van die Erfenissentrum is op 27 November 2014 geopen. ’n Nuwe galery, sowel as ’n groter argiefruimte, kantore en konferensiefasiliteite is aangebou. In 2014 is ’n tydelike uitstalling ‘Monumentaliteit’ in die galery geopen.

 

 

Terreine

Die Erfenisstigting het eienaarskap van die volgende terreine bekom:

Kerkenberg Retiefklip 2002
Kerkenberg-terrein, Oos-Vrystaat
Danie Theron Gedenknaald, Fochville klein 2003
Danie Theron-gedenksuil, Gatsrand-terrein, Fochville
Bloukransmonument klein 2004
Bloukransmonument-terrein, Estcourt, KZN
Mahikeng Konsentrasiekampbegrafplaas klein 2007
Mahikeng Konsentrasiekampbegraafplase
Karel Landman-monument klein 2012
Karel Landman-monument, Alexandria, Oos-Kaap
Ossewabrandwag Ere-akker 2012
Ossewabrandwag Ere-akker, Centurion
Kroonstadbegrafplaas klein 2012
Kroonstad Konsentrasiekampbegraafplaas

Die Erfenisstigting is ook betrokke by die bewaring van die volgende terreine:

Doornbult Konsentrasiekampbegrafplaas Vanaf 2005
Doornbult Konsentrasiekampterrein, Noord-Kaap
Louis Trichardt gedenktuin Vanaf 2008
Louis Trichardt-gedenktuin, Maputo
Boekenhoutfonteint Vanaf 2011
Boekenhoutfontein Erfenisterrein, Rustenburg
Vanaf 2011
O’Neill’s Cottage, Majuba

Projekte

Verskeie diverse projekte wat die restourasie van historiese huise, monumente en grafte, asook die skuif van openbare beeldhouwerke insluit, is suksesvol hanteer. Bykans 40 Anglo-Boereoorlog-terreine is tussen 2011 en 2014 gerestoureer en in stand gehou ingevolge ’n samewerkingsooreenkoms met die Suid-Afrikaanse Erfenishulpbronagentskap. Die ES het sedert 2007 verskeie sensitiewe aangeleenthede rondom die opgrawe van menslike oorskot, verskuif van grafte en oorskot, asook navorsing in dié verband gefasiliteer en hanteer.

Projekte suksesvol afgehandel

2002 Opgradering van die Bloedrivier Erfenisterrein, museum en ander fasiliteite
2007 – 2009 Opgradering van Doornbultk Konsentrasiekamp, museum en begraafplaas, Hopetown
2008 Verskuiwing van beeld ‘Getemde Vryheid’ van Pretoria sentraal na die Voortrekkermonument Erfenisterrein
2009 Verskuiwing van Koedoebeeld, Lilian Ngoyi Plein na Voortrekkermonument Erfenisterrein
2009 Argeologiese ondersoek, Doornbult Konsentrasiekampterrein en begraafplaas
April 2010 – Mei 2011 Korttermyningrypingsplan, Nasionale Afrikaanse Letterkundemuseum en Navorsingsentrum, Bloemfontein
November 2013 Verskuiwing van die Andries Pretorius-standbeeld, Graaff- Reinet, Oos-Kaap
Maart 2013 Opgradering van die Ladysmith Burgermonument
April 2013 Nuwe ablusiefasiliteit, Kerkenberg, KwaZulu-Natal
Junie 2013 Argeologiese opgrawing van menslike oorskot, ABO- konsentrasiekampgrafte, Magogwe, Mahikeng
Oktober 2013 Oprig van nuwe besoekersentrum, Doornbult, Noord-Kaap
Oktober 2013 Opgradering van die Simboliese Trek-monument in Fochville
September – Desember 2013 Restourasie van O’Neill’s Cottage, Volksrust, Mpumalanga
Desember 2013 Opgrawe en herbegrafnis van konsentrasiekampgrafte, Kabusie, Oos-Kaap
Januarie 2014 Herstelwerk aan plafon, Paul Krugerhuis (Boekenhoutfontein) by Rustenburg
Maart – Mei 2014 Opgrawe en herbegrafnis van Marthinus en Aletta Oosthuyse, Winterton, KwaZulu-Natal

Kommersiële projekte

Op grond van ’n toename in aanvraag vir ons dienste en kundigheid het dit vir ons noodsaaklik geword om ons vermoëns uit te brei om kommersiële projekte in te sluit. Kundigheid, opleiding en ervaring is verpak en word tans aan verskillende kliënte verkoop.  Bedrewe navorsers stel projekverslae op, gebaseer op argief- en aktenavorsing vir ontwikkelaars en die mynbedryf. Erfenisimpakstudies word ook in dié verband gedoen, terwyl die museumkundiges met skakeling, projekbeplanning en museumuitstallings behulpsaam is.

2009 – 2010 Onverwacht bewaringsprojek
1 Junie 2010 Navorsing vir SA History Online – Dorpe se geskiedenis
Julie 2012 Erasmus / Rainbow Junction-projek
30 September 2013 Navorsing vir erfenisimpakstudie: Philadelphia Mission Station, Dennilton
17 Oktober 2013 Navorsing vir erfenisimpakstudie: Kennedy’s Vale 361 KT
4 November 2013 Navorsing vir erfenisimpakstudie vir plase in die Komatipoort-gebied
10 Desember 2013 Navorsing vir erfenisimpakstudie: Klipplaatdrift 214 IP, Bothaville, Noordwes
15 Januarie 2014 Navorsing vir erfenisimpakstudie: Grootvaly 124 IR naby Springs, Gauteng
23 Januarie 2014 Historiese navorsing oor ’n Swart begraafplaas op Erf 301, Wakkerstroom
27 Januarie 2014 Navorsing: Klipplaatdrift 82 HP, Bothaville
10 Februarie 2014 Navorsing vir die Delareyville-projek
11 Februarie 2014 Historiese navorsing en skryf van ’n verslag oor die geskiedenis, simboliek en argitektuur van die 1938-Simboliese Groot Trekmonument in Fochville, Gauteng
13 Februarie 2014 Navorsing oor Erwe 91, 70, 63, 65, 66 en 137, Skanskop Eiland
6 Maart 2014 Navorsing vir erfenisimpakstudie: Klipfontein 12 IR, Chloorkop, Gauteng
10 Maart 2014 Navorsing oor Memoriam Park
11 Maart 2014 Navorsing vir erfenisimpakstudie: Weltevreden 118 IR, Brakpan, Gauteng
Maart – April 2014 Breaker Morant-projek
April 2014 Navorsing vir die Odysee Shipwreck-projek
19 Mei 2014 Navorsing op sekere erwe van Skanskop Eiland
19 Junie 2014 Bewaringsbestuursplan vir die 1938-Simboliese Groot Trekmonument in Fochville
1 Julie 2014 Navorsing vir erfenisimpakstudie: Verskuiwing van Italiaanse fontein naby Cullinan
7 Julie 2014 Navorsing vir erfenisimpakstudie: Klipgat 249 JQ, Gauteng
13 Julie 2014 Navorsing vir erfenisimpakstudie: Doornpoort 312 JS, Witbank, Mpumalanga
30 Julie 2014 Navorsing vir erfenisimpakstudie: Doornpoort 295 JR, Pretoria, Gauteng
28 November 2014 Navorsingshulp aan die Universiteit van Pretoria en Wits
6 Maart 2015 Navorsing en die skryf van ’n historiese verslag oor eiendomme naby Bronkhorstspruit, Gauteng
April 2015 Verslag oor die Observatory Gebou, Johannesburg
15 April 2015 Navorsing en die skryf van ’n historiese verslag oor eiendomme in Boksburg, Gauteng
24 April 2015 Navorsing en die skryf van ’n historiese verslag oor eiendomme naby Ogies, Mpumalanga

Skoonmaak van beelde

Die Erfenisstigting was die afgelope tyd ook bedrywig met die skoonmaak van beelde wat deur vandalisme geskend is. Dit sluit in:
–    M.W. Pretorius-standbeeld, Pretoria
–    Paul Kruger-standbeeld, Pretoria
–    J.G. Strijdom-beeld, Krugersdorp
–    Paul Kruger-standbeeld, Krugersdorp