Die emosies, die ontkenning en die verwyte met vaardigheid beskryf