DIE EERSTE BLANKE BEWONER VAN DIE PRETORIA-OMGEWING