Die Duiwehok, De Bosch, Somerset-Wes

Kamferbome by Vergelegen, Somerset-Wes
January 31, 2018
Die Gantouwpas, Steenbras
January 31, 2018

Die plaas De Bosch, vroeër Onverwacht, lê omtrent 2 km van Somerset-Wes regs van die ou pad na Sir Lowry’s-pas. Hier op die werf staan ook ’n mooi ou duiwehok. Dit toon ooreenkoms met dié op Meerlust, maar verskil totaal van dié op Coornhoop. Die hoë sentrale deel is die eintlike duiwehok terwyl die twee laer sydele bedoel was vir hanegevegte. Die duiwehok is al wat oorgebly het van die ou plaasgeboue van Onverwacht.

(Geproklameer 1960)

 

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, p. 104.