Die Drukpers van die Genootskap van Regte Afrikaners, Paarl