Die Donkin-gedenkteken en -reservaat, Port Elizabeth

Castle Hill-pastorie, Port Elizabeth
September 10, 2019
Die Ou Grey-instituut, Port Elizabeth
September 10, 2019

Port Elizabeth het sy ontstaan en groei grootliks te danke aan die koms van die Britse Setlaars in 1820. Met hulle aankoms was die goewerneur, lord Charles Somerset, met verlof in Engeland en vanaf 13 Januarie 1820 tot 30 November 1821 het sir Rufane Shawe Donkin vir hom waargeneem. Hy het nou die hawe van Algoabaai na sy oorlede eggenote, lady Elizabeth Donkin, oudste dogter van dr. George Markham, deken van York, tot Port Elizabeth vernoem.

Kort na die aankoms van die Britse Setlaars het hy ’n piramiede van klip op die hoogte bokant die hawe laat oprig. Op die oostelike vlak van die piramiede het hy die volgende inskripsie aangebring: “To the memory of one of the most perfect of human beings, who has given her name to the town below”.

Foto: George Dinsdale • Die Donkin-gedenkteken • William Fehr-versameling

Aan die westekant word vermeld dat lady Donkin te Mirat, Bo-Hindoestan, op 21 Augustus 1818 in haar 28ste jaar oorlede is, en voorts: “She left an infant in his seventh month, too young to know the irreparable loss he had sustained, and a husband whose heart is still wrung by undiminished grief. He erected this pyramid, August 1820”.

Op las van Donkin is ’n terrein van sowat vier hektaar rondom die piramiede afgebaken en op 25 Julie 1821 gereserveer sodat dit nie in die toekoms vervreem, beswaar, of daarop gebou mag word nie.

(Geproklameer 1938)

 

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, pp. 133-134.