Die Dameskring

Die Dameskring inspireer en bemagtig Afrikaanse Christenvroue om as leiers en positiewe verskilmakers die Afrikaanse kultuur uit te leef, hul gemeenskappe dinamies te dien, en te help bou aan ons land, Suid-Afrika.

Hierdie missie van Die Dameskring is steeds relevant en die volgende vier jaar word daarop gefokus om dit so ver as moontlik uit te leef. Dit kan slegs plaasvind met ’n span wat bestaan uit die Uitvoerende Bestuur en lede wat met entoesiasme hulle verantwoordelikhede nakom.

Geïnspireerde Afrikaanse Christenvroue maak as leiers ’n verskil in hul gemeenskap en in die breër Suid-Afrika. Die visie van Die Dameskring word sedert 2006 gehandhaaf.

HOOFTREKKE VAN DIE GESKIEDENIS VAN DIE DAMESKRING

Gestig: 18 Oktober 1967 te Nelspruit

Reeds in Augustus 1967 het mev Marthella Pretorius en haar man, Gert, besef dat daar nie ’n Afrikaanse vroue-organisasie, met ’n doelbewuste strewe vir die uitbou van die Afrikanersaak, bestaan nie. Na ’n preek oor Jesaja 6:8: Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê: “Wie sal ek stuur? En wie sal ons voorgaan?” Toe antwoord ek: “Hier is ek, stuur my”, het Marthella besef dat net een mens wat van ’n saak oortuig is, ’n groot taak kán aanpak.

Die naam Die Dameskring is deur Jakkie Schutte gegee.

Die leuse Waak en Werk is deur Esther Fölscher voorgestel.

Die embleem, ontwerp deur Vena Marais, is in 1988 aanvaar.

Die nuwe embleem, ontwerp deur Sarina Engelbrecht, is in 2014 bekendgestel.

Die Erekode, opgestel deur Helgard Coertze en aangepas deur sy vrou Cato, word sedert 1977 gebruik. Hierin word die strewe van Die Dameskring saamgevat.

Die stigterslede tydens die eerste vergadering op 18 Oktober 1967 was:
Marthella Pretorius    (Voorsitter)
Jakkie Malan    (Onder-voorsitter)
Jakkie Schutte    (Sekretaresse 1967 – ±1977)
Ester Fölscher    (Tesourier)
Marietjie Radley
Cecilia van Wyk

Later was daar ook ander taklede:
Marié Potgieter    (Sekretaresse vanaf 1977)
Helen Malherbe
Lucy Badenhorst

Die Dameskring het administratief gegroei en op 12 April 1983 het die kantoor van die Laeveld na Aucklandpark verskuif. Die aanstelling van permanente personeel het bygedra tot die hoë peil waaraan Die Dameskring-lede gewoond is.

Die Sirkelberaad (tans Die Damesberaad) is die hoogste gesag van Die Dameskring en die eerste Sirkelberaad is op 15 September 1971 gehou en hierna jaarliks tot 1980. Sedert 1980 vind die Damesberaad elke tweede jaar plaas, met Gebiedskonferensies (vroeër Kringkonferensies) in die alternatiewe jaar.

Presidente van Die Dameskring

Marthella Pretorius1967 – 1984

1Marthella Pretorius 1945-1984 klein

Marié Herholdt1984 – 1988
Erra Cilliers1988 – 1994
Ansie Rall1994 – 1998
Christi Herholdt1998 – 2002

Christi Herholdt - foto Beraad 2012

Alet Vorster2002 – 2006

Alet Vorster klein

Karen Hauman2006 – 2010

Karen Hauman

Mignon Smit2010 – 2014

Foto 2 M Smit IMG_8944 klein

Marda Oosthuysen2014 –