Die Boere-aanval op Majuba – Deel 5: Majuba as terreinvorm