Die Blokhuis, Burgersdorp

Die Taalmonument, Burgersdorp
September 25, 2019
Die Blokhuis, Aliwal-Noord
September 25, 2019

In Burgersdorp staan daar nie net ’n monument ter herdenking aan die taalstryd nie, maar ook ’n monument wat die driejarige Stryd tussen Boer en Brit sterk in herinnering bring. Hierby word nie aan die Burgermonument gedink nie, maar aan die ou blokhuis, aan ou “Brandwag”, soos hy hier bekend is, daar op die rantjie aan die noordekant van die dorp.

Hierdie blokhuis is van dieselfde tipe as die op Wellington en Laingsburg, en was deel van die linie wat van Queenstown deur Molteno en Burgersdorp na Bethulie oorkant die Oranjerivier gestrek het.

(Geproklameer 1939)

 

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, p. 189.