Die Biblioteek, Tulbagh

De Wet-huis, Tulbagh
January 19, 2018
Die Drosdy, Worcester
January 19, 2018

Parallel met Tulbagh se Kerkstraat loop Van der Stelstraat. In hierdie twee ou strate het ’n aantal geboue behoue gebly wat die 18de-eeuse karakter van die dorp getrou weerspieël. Een van hierdie huise word tans as biblioteek gebruik. Net soos De Wet-huis staan dit op ’n gedeelte van ’n erf in Kerkstraat wat in 1796 deur die kerkraad verkoop is om die skuld op die nuwe groter kerk te delg. Die erf is aan Jacob de Bruijn oorgedra, wat in 1805 op sy beurt die noordelike gedeelte daarvan aan Christiaan Willem Broodryk verkoop het. Laasgenoemde het daarop ’n T-vormige huis met ’n holbol-voorgewel laat bou. Veral kenmerkend van die ou huis is die brandsolder wat nog in die voorkamer te sien is.

(Geproklameer 1955)

 

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, p. 96.