Die Akkerbome, Swellengrebelstraat, Swellendam

Heemradehuis (Ou Residensie), Swellendam (Geen toegang)
January 31, 2018
Die Drosdy, Swellendam
January 31, 2018

Swellengrebelstraat, wat voor die Drosdy verby loop, is deel van die oorspronklike Kaapse Wapad of “Groote Wagen Weg” waarlangs die oudste togte na die binneland gegaan het. Toe die Drosdy in 1746 gebou is, het die pad vermoedelik reeds bestaan. Waar die brug vandag onderkant die Drosdy oor die Korenlandsrivier gaan, was in die ou dae ’n voetbrug – die wadrif was effens hoër in die rivier op. Volgens ’n ou tekening van 1777 het ’n breë voetpad van die voetbrug bo na die Drosdy geloop, met ’n ry akkerbome regs en agter hulle ’n stormwatersloot, wat vandag nog bestaan.

Hierdie ry bome is nie slegs in stand gehou deur die ou bome met jonges te vervang nie, maar aan die ander kant van die straat is ’n tweede ry bome geplant en tesame vorm hulle ’n pragtige laning wat ’n aantreklike en skadryke ingang tot die dorp van die oostekant verleen.

(Geproklameer 1955)

 

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, pp. 112-113.