13 AUGUSTUS
August 13, 2015
14 AUGUSTUS
August 14, 2015

deur D.F. du Toit, S.J. du Toit, C.P.Hoogenhout & A. Pannevis

 

’n Ider nasi het syn LAND,

Ons woon op Afrikaanse strand;

Fer ons is daar gen beter grond

Op al di wy’e wêreldrond.

Trots is ons om di naam te dra

Fan kinders fan Suid Afrika.

’n Ider nasi het syn TAAL,

Ons praat fan Kaap tot in Transvaal

Wat almal maklik kan ferstaan,

Wat gaat di ander tale ons aan?

Ons praat soos Pa en Oupapa,

Di landstaal fan Suid Afrika.

’n Ider nasi het syn WET,

Wat goed gebiid en kwaad belet;

En elk syn wet is na syn aard,

En gaan met syn natuur gepaard;

So folg ons oek di sede na

Wat tuis hoort in Suid Afrika.

’n Ider nasi het syn REG,

Al is hy nog so swak en sleg.

Daar is ’n Oog wat alles merk;

Hy set di onreg paal en perk.

Hy kyk oek ons ferdrukkers na

En waak oek fer Suid Afrika.

’n Ieder nasi het syn TYD

Om op te groei en af te slyt,

En soos ons liwe Heer dit doet,

So is dit altyd wys en goed,

Daar kom ’n dag fer ons oek, ja;

Fertrou op God, Suid Afrika.

Want al die nasiis het één God.

Hy regel ider folk syn lot;

Hy het fer ider folk syn taal,

Syn land, syn reg, syn tyd bepaal.

Wi dit ferag, sal Syn straf dra.

O God, beskerm Suid Afrika!

 

7 Julij, 1875