De Goede Verwachting, Groenpunt (Geen toegang)

Peter Woutersen-grafkelder, Groenpunt
December 13, 2017
Mamre, dist. Darling
December 14, 2017

Vanuit die Hoofweg in Groenpunt draai Yorkweg suidwaarts weg om in hierdie digbeboude stadsgebied steil teen die voet van die Seinheuwel uit te loop. Aan sy bopunt in Cavalcadeweg staan die ou huis De Goede Verwachting, gebou in die Georgiaanse neoklassieke boustyl en met die datum 1815 op sy geboetseerde front.

In daardie dae was Groenpunt nog grootliks onbewoond en De Goede Verwachting is waarskynlik die oudste bestaande huis in hierdie omgewing. Op 27 Januarie 1813 het ene David Benjamine Kuuhle, ’n vryman van Kaapstad, om die grond waarop hierdie gebou geleë is, aansoek gedoen. Vroeg in 1814 is sy versoek toegestaan en die bekende Louis Thibault as regeringslandmeter het die “plaas” opgemeet. Op 14 April 1814 word die transportakte gepasseer, waardeur byna die ganse Groenpunt, insluitende die huidige Metropolitan-gholfbaan, aan Kuuhle toegestaan word. Hy moes dadelik met die bou van die huis begin het en weens die afmetinge daarvan, sowel as die grootte van die grond waarop dit gestaan het, was dit jare lank as die Manor House bekend.

Met die uitbreiding van die stad is ook al hoe meer op dié landgoed ingedring totdat in 1890 selfs die ou kombuis by die aangrensende huis ingesny is!

Die wisseling van eienaars en die verloop van ’n ander-halfeeu kon nie die waardigheid van hierdie huis skend nie. Gelukkig het dit uiteindelik in die hande van Dorothy Muir Windham, eggenote van regter W.E. Windham, gekom, en sy het dit met groot liefde gerestoureer. Die geboetsierde front, die stoep met ingeboude banke aan die kante, die hoë, ruim vertrekke, die pragtige afskorting tussen die voor- en agterhuis, en die geelhoutvloere herinner sterk aan die wellewendheid van vergange se dae.

(Geproklameer 1964)

 

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, p. 57.